ODD SAMA
14.09 - 19.10, 2008

European Glass Context, Bornholm, Danmark

Odd sama deltar på European Glass Context 2008 med arbeidet "En støvsøyle om dagen og en ildsøyle om natten. Og søylen vek ikke fra folket"
Bildet er en mindre versjon av det utstillte arbeidet.
Utstillingen varer 14/9 - 19/10

Odd Sama is participating European Glass Context 2008 with a woork "Adust column in the day, and a
fire column in the night. And the coulumn did not move away from the people"
The picture is a smaller version of the exhibit
Duration of exhibit 14/9 - 19/10, 2008

LES MER HER:
www.bornholms-kunstmuseum.dk
© Odd Sama